Người theo dõi

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

UỐNG RƯỢU VỚI BẠN


UỐNG RƯỢU VỚI BẠN

Bạn bè thằng bận thằng xa
Thằng hay đau yếu thằng ra xứ người
Thằng già háp, tóc trằng tươi
Thằng thì đứt bóng…
Nhớ ơi!
Thêm rầu
Ngày nào đàn đúm với nhau
Giờ đây có rượu…
Bạn đâu?
Vắng rồi.
Để dành thì sợ rượu ôi
Thôi đem ra uống cho rồi. Kẻo quên
Người nhìn cứ tưởng buồn tênh
Chẳng qua thấy nhậu mình êng…
Ngỡ là…

- Ly này,
Uống cho thằng xa
Để mày nhảy mũi nhớ ra rồi về
- Ly này,
Thằng bận mê mê
Mày mau xong việc để về với tao
- Ly này,
Uống cho thằng đau
Cố mà hết bệnh để tao với mày
- tiếp thằng già háp một ly
Mai kia sung độ thì mày tiếp tao
- Ly này,
thằng ở phương nào
nâng lên chia sớt nỗi sầu xa quê
- Mời thằng đứt bóng…
Đau tê
Chút tình bè bạn rót về hư khơng
- Ly tao…
tao rót sau cùng
nâng lên uống cạn mà lòng buồn hiu
Cái thời cả bọn… còn đâu?
Hễ gặp là nhậu,
ồn ào niềm vui
Giờ chia năm bảy hường đời
Mỗi thằng mỗi một phương trời đâu dâu
Bạn bè không gặp đã lâu
Thôi nâng ly để…
- Tao, tao…
-  Mày, mày…
Mình êng mà cũng đủ đầy
Dốc chai giáp quận
- Hết mày
-Tới tao

QT. Nguyễn Hiền Nhu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét