Người theo dõi

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

NGUYỄN DU BUỒN
自 嘆 其 一
生 未 成 名 身 已 衰, 

蕭 蕭 白 髮 暮 風 吹。 
性 成 鶴 脛 何 容 斷? 
命 等 鴻 毛 不 自 知。 
天 地 與 人 屯 骨 相, 
春 秋 還 汝 老 鬚 眉。 
斷 蓬 一 片 西 風 急, 
畢 竟 飄 零 何 處 歸?


Tự thán kỳ 1
Sinh vị thành danh nhân dĩ suy, 

Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy. 
Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn? 
Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri. 
Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng, 
Xuân thu hoàn nhữ lão tu mi. 
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp, 
Tất cánh phiêu linh hà xứ quy?Than thân kỳ 1
Lơ phơ tóc nhuốm sương trong gió
Danh phận phập phù bệnh lại dai
Chân hạc dài ngoằng đâu nở cắt
Lông hồng nhẹ hẩng lại không hay
Tướng nghèo trời đất cho đeo miết
Râu tóc xuân thu nhuộm trắng hoài
Gió thổi dây bồng long khỏi gốc
Cuối cùng giạt tới xứ nào đây
Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu自 嘆 其 二
三 十 行 庚 六 尺 身, 

聰 明 穿 鑿 損 天 真。 
本 無 文 字 能 憎 命, 
何 事 乾 坤 錯 妒 人。 
書 劍 無 成 生 計 促, 
春 秋 代 序 白 頭 新。 
何 能 落 髮 歸 林 去, 
臥 聽 松 風 響 半 雲。


Tự thán kỳ 2
Tam thập hành canh lục xích thân, 

Thông minh xuyên tạc tổn thiên chân. 
Bản vô văn tự năng tăng mệnh, 
Hà sự càn khôn thác đố nhân? 
Thư kiếm vô thành sinh kế xúc, 
Xuân thu đại tự bạch đầu tân. 
Hà năng lạc phát quy lâm khứ, 
Ngoạ thính tùng phong hưởng bán vân!


Than thân kỳ 2
Nửa đời với sáu thước thân còm
Đeo đẳng thông minh mới ốm nhom
Mệnh số dính chi vào chữ nghĩa
Đất trời ghét mãi phận lôm côm
Xuân thu lần lữa, phai màu tóc
Thư kiếm lờ mờ, lửng chén cơm
Đường Bụt cạo đầu vô hốc núi
Nằm nghe thông hát đỡ om sòm

Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét