Người theo dõi

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016Bông Hoa Nhỏ


Bông hoa nở giữa đồi sương

Hé con mắt ngó bốn phương rộng thình

Một vùng lục biếc mông mênh

Chút hương không đủ lênh đênh đất trời

Thôi thì tỏa hết thì thôi

Khi tà dương rụng bèn rơi nhẹ hều


Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét