Người theo dõi

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Ánh Đuốc Đêm Lũng Nhai

Ánh Đuốc Đêm Lũng Nhai (1416-2016)

Đêm Lũng Nhai chợt bập bùng ánh đuốc
Mười chín con người chỉ một tấm lòng thôi 
Những cày cuốc hóa thân thành gươm giáo
Tạo nên niềm tin những đôi mắt sáng ngời

Giòng chữ đầu tiên của Bình Ngô Đại Cáo
Được viết từ đây tế cáo đất trời
Quyết lấy lại một non sông đã mất
Để ngàn năm tồn tại một giống nòi

Hồ Quý Ly gian hùng và tham ác
Giản Định nhỏ nhen, Quý Khoách hẹp hòi
Hào khí, tài năng như bèo trôi hoa giạt
Hãy chung lòng mà gom góp lại thôi

Gom từng chút nhân tâm, khơi từng lòng yêu nước
Mặc sài lang, chồn cáo bủa chung quanh
Bọn cướp nước đang từng giờ vơ vét
Lũ vong nô thì hút máu dân lành

Dưới bóng cờ đại nghĩa, toàn dân quần tụ
Lũ lượt tìm về hiền sĩ, tài năng
Tấc sắt trong tay là lòng yêu nước
Đại nghĩa hoàn thành nước Việt bốn ngàn năm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét