Người theo dõi

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

SAO VẬY?Đang mày mò học tiếng Anh. Bất ngờ nhận được một quyển sách mỏng in song ngữ Anh Việt “Zen Studied” như là một quà tặng. Rất thú vị và là một kẻ khùng thơ, LTD  bắt đầu thơ hóa những câu thiền ngữ tiếng Anh cho nó phê. Và kết quả là câu dưới đây được tạm gọi là coi được, nên đề tặng cho các…
Cộng tăng:
Thích Nhất Hạnh,
Thích Chân Quang,
Thích Thanh Quyết

In the beginning is nature, in the end nature, so why in the middle do you make so much fuss? Why, in the middle, becoming so worried, so anxious, so ambitious, why create such despair? Nothingness to nothingness is the whole journey.
Zen Studied
Khởi đầu là như vậy,
Kết thúc là như vầy.
Cớ sao nơi khoảng giữa,
Lại um sùm làm chi?

Lo âu và khắc khoải,
Tham cầu rồi sầu bi.
Cuộc hành trình vô ích,
Không đó đến không này.


Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét