Người theo dõi

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Nhớ Quê Đọc Thơ Trần Nhân Tông


天長晚望
村後村前淡似煙,
半無半有夕陽邊。
牧童笛裡歸牛盡,
白鷺雙雙飛下田。
陳 仁 宗

THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG
Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên
Bán vô bán hữu tịch dương biên
Mục đồng địch lý quy ngưu tận
Bạch lộ song song quy hạ điền

Ngắm Cảnh Chiều Ở Thiên Trường
Khói mờ xóm sau xóm trước
Bóng chiều chừng có chừng không
Trâu về chuồng theo tiếng sáo
Từng đôi cò trắng xuống đồng
quán tâm nguyễn hiền nhu
Nh Quê Đọc Thơ Trần Nhân Tông

T ngày đi mở đất
Thoắt hơn bốn trăm năm
Chưa trở về quê cũ
Mang thương nhớ âm thầm

Chợt một ngày nhìn lại
Trong trang sách úa vàng
Có một bầy cò trắng
Đáp xuống đồng mênh mang

Bóng chiều nơi chốn cũ
Như bóng chiều phương Nam
Dường không rồi dường có
Trâu về trong sương lam

Người xưa ôn tồn bảo
Lòng quê là nơi quê
Đất trời đâu cũng vậy
Còn nhớ là đã về.

quán tâm nguyễn hiền nhu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét