Người theo dõi

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Cái khó của vua Tự Đức

Cái khó của vua T Đức


Gabriel Aubaret, lãnh sự Bangkok tường thut bui yết kiến vua T Đc năm 1864: “Vua đã trò chuyn vi tôi hơn mt gi đng h, và ch vì đêm đến nên vua mi chu chm dt cuc trò chuyn mà xem ra làm vua rt vui thích. Tôi ch đi nhng câu hi tm thường mà người ta thường đt ra trong nhng trường hp tương t, nhưng hoàn toàn không phi như vy, vua đã t ra quan tâm mun biết v châu Âu và các quc gia ln châu Âu. Vua hi tôi nước Pháp nh đâu mà hùng cường và phn thnh. Tôi tr li là nhng sinh lực hàng đu ca mt dân tc là quyn t do cá nhân và nhng quan h t do gia các dân tc na. Câu tr li có v làm vua sng st”[1].

Quan tổng đc Thân Trng Hu người được din kiến dung nhan vua T Đc mô t, vua dáng nho nhã, có phn hơi gy; hai con mắt tinh mà lành. Vua siêng năng, sáng 5 gi đã thc dy, 6 gi đã ng triu; bui ti có khi ngài ban vic đến 9 gi mi ng vào ni. Xem các phiến s nguyên bn gi trong Ni các thy có nhiu t phiến vua phê dài hơn ca các quan tu[2]. Vua thích đc sách, ông được đánh giá là người uyên bác bc nht thi đó và là mt môn đ nng nhit đi vi Khng hc[3]. Nhưng đi vua T Đc, Pháp chiếm 6 tnh Nam Kỳ, đt nn móng căn bn cho chính quyn đô h thc dân trên toàn cõi ViNam. Đây là đim đ hu thế kết án vua T Đc ti làm mt nước hay cái án khư khư gi li cũ không chu canh tân.
Vua Tự Đc hay ch, sùng đo Nho nhưng ông không phi không có tư tưởng canh tân. Trương Bá Cn cho rng, vua T Đc đã chú ý đến các đ ngh ci cách ca Nguyn Trường Tộ ln đu tiên, do bn Khai hoang t, là mt bn trình bày kế hoch phát trin đt nước mt cách tương đi rõ ràng và d thc hin. Sau đó vua T Đc li đã truyn lnh thu thp tt c các văn bn ca Nguyn Trường T đã tu trình. Trương Bá Cn dn mt tài liệu lưu tr ti Vin S hc Hà Ni ghi rõ mt li phê ca vua T Đc: “Hp vi Pháp, nước ngoài, âm mưu làm mt vic phi không? Vic gì vy? Khanh hãy sai thuc h thân tín bí mt sao chép li tt c nhng t trình, bm ca tên T gi cho khanh t trước đến nay k c nhng thư t phúc đáp, danh thích qua li các khon. Ghi rõ theo th t năm tháng, đóng thành tp trình lên xem đ rõ nguyên y, đ thm tra căn c, không được sót lược. Nguyên bn các t, phiến, đu phi gi cn thn tra cu đy đ”. Lệnh này được vua truyn cho Trn Tin Thành tháng 3/1866[4].
Tự Đc không tin dùng Nguyn Trường T ngay, nhưng qua vic Nguyn Trường T lp công ln giúp Tng đc Ngh An Hoàng Tá Viêm đào Thiết Cng – mt công trình d dang t nhiu thế h trước, uy tín của Nguyn Trường T lên cao. Sau đó, theo đ xut ca Vin Cơ mt,  cui t tu đ ngày 30/4 năm T Đc 19 (1866), nhà vua đã c Nguyn Trường T cùng vi H Văn Long đi tìm m t Ngh An ra Bc… Nhưng sau đó vua T Đc li đi ý, và cho triu tp Nguyn Trường T và Giám mc Gauthier vào Huế đ giao trách nhim đi Pháp thuê mướn thy th v m trường và mua sm máy móc, thiết b, ngoài ra, còn c mt s giáo sĩ có biết ngoi ng sang Pháp hc 1 năm đ giúp dng dng. Ngày 10/1/1867, Nguyn Trường T cùng với Giám mc Gauthier, linh mc Nguyn Điu, phó tế Nguyn Hong, Joannes V và hai v quan triu đình là Nguyn Tăng Doãn và Trn Hiếu Đo, đáp tàu L’ORNE đi Pháp. Trong thi gian  Pháp, Nguyn Trường T gp g nhiu người, tham quan nhiu ch, t đó ông càng thấy rõ nhng vic cn phi làm đ đem đt nước thoát khi cnh nghèo nàn lc hu. Nhưng s c tháng 6/1867, người Pháp,  Nam Kỳ, phn bi Hòa ước 5/6/1862, đem quân thôn tính ba tnh Vĩnh Long, Châu Đc, Hà Tiên đã khiến triu đình Huế ch nghĩ đến vic tìm cách thu hi đt đai ch không nghĩ gì đến vic canh tân đt nước na. Ngày 29/2/1868, Nguyn Trường T và phái đoàn Giám mc Gauthier v đến Huế. Theo thư ca Giám mc Gauthier gi v Pháp thì phái đoàn đã được nhà vua đón tiếp nng hu, tt cả đu được thưởng huy chương. Vua thích thú xem nhng th phái đoàn đã mua v. Vua cũng quan tâm đến vic tr lương bng cho các giáo sư và sn sàng chp thun cho vic m trường  Huế. Nhưng sau đó vic m trường đã không thành công, mà theo Gauthier dự án mở trường  Huế không thành là do s cn tr ca Nguyn Tri Phương và Võ Trng Bình là hai v quan có thế lc trong Triu đình[5]. Nhưng theo Trương Bá Cn thì không phi ch có Nguyn Tri Phương hay Võ Trng Bình, mà có c mt lung dư lun khá rng rãi, trong Triều đình cũng như  các tnh, t ra dè dt, lo s trướnh hưởng ca các giáo sĩ người Pháp.
Về phn Nguyn Trường T, ông v Ngh An  đó 3 năm đến khi mt ngày 22/11/1871. Trước khi mt, cui năm 1870 đu năm 1871, khi được tin Pháp tht trận trong cuộc chiến tranh vi Đc và vua Napoléon III đã b phế trut (4/9/1870). Nguyn Trường T đã liên tiếp gi thư cho Triu đình đ ngh nên lp lãnh s  Gia Đnh và s quán  Pháp đ năm tình hình và xin được vào Gia Đnh t chc đánh úp thu hôi li 6 tỉnh Nam Kỳ. Sau đó ông đã tr li Huế, nhưng Triu đình bàn đi tính li mà không đi đến được mt quyết đnh nào, s b không được c đi, kế hoch đánh úp không được thc hin, ông tr v Ngh An và mt ti đó khi mi 41 tui b li biết bao lo toan, hoài bão canh tân đất nước[6].
Đặt trong bi cnh bài đo ghê gm trong tng lp văn thân, sĩ phu khi đó mi thy s trng dng Nguyn Trường T – mt người theo đo, ca vua T Đc phi xut phát t mt ý chí canh tân không nh. Ti kỳ thi năm 1864, tin v hòa ước ô nhc năm 1862 b l, các sĩ t đã yêu cu T Đc giết hết các giáo dân, người Âu Tây và da s ty chay các kỳ thi[7]. Riêng trong năm 1868, t ngày 13/4 đến ngày 17/5/1868, hc trò huyn Thanh Xuyên – Ngh An đã đt phá đến ba mươi làng theo đo Thiên Chúa[8].
Trong xã hội phong kiến “vua tuy có quyn ln tht, nhưng không được làm điu gì trái phép thường. Khi vua có làm điu gì lm li, thì các quan Giám sát ng s phi tâu bày mà can ngăn vua. Tr nhng ông vua bo ngược không k, thường là vua phải nghe li can ngăn ca các quan”[9]. Mô t sau đây ca Paul Philastre trong văn bn gi thng đc Nam Kỳ, năm 1878 có th lý gii phn nào tình thế khó khăn ca nhà vua: “Đt nước này hết sc nghèo nàn, chính ph b ràng buc trong tt c mi hoài bão có thể có và trong tt c mi ý mun ci cách, bi nhng si dây không th ct đt mà không làm đ v hết đng lot. Triu đình còn b kìm hãm bi nhng điu mê tín ca mt xã hi đã được cu to rt cht ch; đi vi k cm đu, mê tín đó là nhng cái c vin dn đ bo v nhng quyn li đã có, đi vi tt c mi người thì đó là khí gii phòng th chng li mi thay đi. Mi người đu biết mình có li gì khi thay đi, nhưng li chú ý nhiu nht đến nhng gì s mt và đu không mun bt đu t đy”[10].
Người ta có th đt ra gi thiết rng nếu vua T Đc có thêm tính quyết đoán đ đưa ra nhng quyết đnh cng rn, kiên đnh lp trường, vượt qua nhng tiếng nói gièm pha ca qun thn thì biết đâu Vit Nam đã có th làm mt cuc Minh Tr duy tân như Nht Bn. Nhưng Trương Bá Cn cho rng: “Công cuc duy tân ca nước Nht rõ ràng không phi là sáng kiến ca Minh Tr Thiên Hoàng, mt ông vua mi 15, 16 tui. Cũng không do mt Nguyn Trường T mà do rt nhiu Nguyn Trường T”[11]. Trương Bá Cn ly dn chng, từ thế k 15, 16 người Nht đã tiếp xúc vi người Tây phương. Đến thế k 17, Mc Ph cho lnh đóng ca, không giao thip vi bên ngoài, tuy nhiên trong thi gian đó, sách v Tây phương vn lén lút đưa vào và dch ra tiếng Nht. Nhiu người Nht vn tìm cách học tiếng Pháp, Anh, Đc. Chính Tướng quân và các lãnh chúa vn âm thm cho sinh viên trn sang châu Âu hc tp. Chính Tướng quân và các lãnh chúa vn có nhng cơ s làm ăn vi người nước ngoài. Thiên Hoàng, lúc đó là Mc Nhân, lên ngôi ngày 3/2/1868 lấy hiệu là Minh Tr mi 15 tui. Ngày 6/4/1868, Thiên Hoàng cùng vi qun thn văn võ làm l tuyên th duy tân, m rng dân ch; lp chế đ đi ngh, ban hành quyn bình đng trong nhân dân; m rng ca bang giao; canh tân và phát trin đt nước. Khi đó,  Nhật đã có tt c 138 tàu theo kiu Tây phương, hoc t đóng ly hoc mua bên ngoài đem v; t năm 1857, Tướng quân đã có nhà máy luyn kim do người Hà Lan điu khin. Nht Bn trước lúc ci cách canh tân có mt chế đ chính tr và xã hi hoàn toàn khác[12]. Tự Đc không có được lc lượng này, nhng kiến ngh canh tân ca Nguyn Trường T, Đinh Văn Đin, Nguyn Hip…[13] k c ca Phan Thanh Gin ch là tiếng nói yết trong mt lung dư lun th cu to ln khi đó. Nht Bn khi ci cách cũng đã có mt tng lớp tư bn dân tc khá mnh do công cuc làm ăn ca các Tướng quân[14]. Khác vi ViNam khi đó phn ln thương mi nm trong tay người Hoa và Hoa kiu. Thế k 17-18, x Đàng Trong ca chúa Nguyn đã có h thng thuế và tin t n đnh, có h thng thương mại ni kết vi hot đng các quc gia láng ging, k c Tây Âu. Nhưng tt c đã dng li k t khi vua Gia Long thng nht đt nước và quyết đnh áp dng mt chế đ cai tr theo truyn thng Nho giáo[15]. Mt đim quan trng na là do nhng chính sách cm đoán ca nhà nước phong kiến, các hot đng thương mi ca Vit Nam vi nước ngoài  thế k 17-18 ch yếu rơi vào tay người Hoa và Hoa kiu, nên khi các hot đng này chm dt, người Hoa rút đi, Vit Nam không gi được giá tr hi nhp cho riêng mình[16].
Yoshiharu Tsuboi cho rằng: “Mi quan h ràng buc ca các cng đng xã thôn vi triu đình và nhà nước,  mi cp bc – văn hóa, chính tr hay xã hi – đu thông qua hàng quan li và tng lp văn thân”[17]. Tng lp quan li và gii văn thân gi mt vai trò then chốt trong s phi trí gia Nhà nước tc triu đình vi xã hi tc xã thôn. Mi d đnh và đ án ci cách dù t phía nhà vua thì đu có th tht bi nếu không có s ng h ca tng lp này. Y.Tsuboi cho rng, Paul Philastre đã có cái nhìn rt sáng suốt: “Trước c đám qun thn vây quanh ngôi vua, chính trong giai cp trung lưu ca hàng ngàn quan li nh, hào phú, tc nhng k to ra ý nguyn quc gia, mà người ta gp nhng tr ngi, b ngoài thì vô nghĩa mà thc tế mnh m nht, chng li mi cuc canh tân hay mọi c gng đi thay. Giai cp này s d dàng hy sinh tt c nhng gì  trên cao hơn nó, song không phi vì khinh chê những lm dng ca thượng tng chính quyn và các cp cai tr vi phm, mà đ cho chính mình được thay thế làm nhng điu thiếu trách v đó”[18].
Câu chuyện canh tân ca 150 năm tiếc thay đến gi vn còn thi s. Nhng cơ hi canh tân vn lơ lng đâu đó, và cũng tht tiếc, vn n thì tương lai.
Cái được ca Hi ngh trung ương 6
Màn bế mc ca Hi ngh ln th 6 BCH Trung ương Đảng, ngày 15/10/2012, đã khiến nhiu người tht vng[19]. S có nhng kết lun làm người ta tha mãn hơn nhưng không ai có th chc chn s tha mãn d dãi đó s mang đến h qu gì. Người ta thường thích nhanh chóng gt hái ngay thành qu, nhưng s tht thì chẳng có thành qu nào to ln mà li được thu lượm d dàng. ViNam đã có th luyn được mt vài hc sinh đi thi giành gii vàng quc tế. Nhưng nhng thành tích được cho là đáng t hào đó, thc ra li là th hoa trái d dãi. Cái kết qu đáng đ vươtới hơn là có được mt nn giáo dc tiên tiến bt kp vi thế gii thì chúng ta đang t ra bt lc. Rõ ràng chúng ta chng th nào áp dng cách luyn thi hc sinh gii đ mau chóng cho ra kết qu trong yêu cu này.
Cũng như vy, giá tr ca màn din Hi nghị trung ương có th không nm trong cái được gi là “kết qu ca nó”. Giá tr n nhng câu chuyn nơi va hè – góc ph, đường làng – ngõ xóm và đc bit là trên các trang mng trong sut nhng ngày qua. Khi người dân, mà nht là tng lp trung lưu b kích động đ không th ơ vi các vn đ chính tr ca đt nước là khi nhng hy vng li có th được nhen nhóm lên. Và nó n nhng “cái đu tiên” ca Hi ngh Trung ương. Trong bài phát biu bế mc ông TBT Nguyn Phú Trng cho biết: “B Chính tr đã thng nhất 100% đ ngh Ban Chp hành Trung ương cho được nhn mt hình thc k lut và xem xét k lut đi vi mt đng chí y viên B Chính tr”. Nhưng cui cùng: “Ban Chp hành Trung ương đã tho lun rt k, cân nhc toàn din các m thi đim hin nay và đi đến quyết đnh không thi hành k lut đi vi tp th B Chính tr và mt đng chí trong B Chính tr”[20]. Ông Tng bí thư gi vic này là “ln đu tiên”. TS Lê Đăng Doanh cũng đánh giá đây là mt n lc nghiêm túc ca Tng bí thư[21]. Cách kết lucủa TBT Nguyn Phú Trng có th khiến nhiu người tht vng, nhưng nó li có th mang đến nhng h qu ngoài sc tưởng tượng, có th ca c chính ông Tng bí thư. N lc công khai chưa đ đ nêu thng tên “mt đng chí” nhưng người ta có th đo giá tr theo cách khác. Có nêu tên hay không “một đng chí”, có k lut hay không “mt đng chí”, cui cùng, có th không quan trng. Khi kíp phu thut đã m toang lng ngc bnh nhân và phát hin khi u là ác tính, thì vic ct b khi u hay khâu li đu cho cùng mt kết qu. Nhng biến c lch s ln lao không phi bao gi cũng được đánh giá đúng tm mc vào thi đim nó din ra. Trong nhng biến c như thế, các nhân vt được cho là chính yếu thc ra ch là con ri ca v din lch s do to hóa git dây. Khi Napoléon III quyết đnh cho Rigault de Genouilly bn phá Đà Nng, năm 1858, Napoléon III ch mun làm mt “cuc do chơi” quân s chc lát, hòng ly thêm s ng h ca giáo hi đ cng c đa v ca mình  Pháp, ý tưởng v mt cuc xâm lược thc s rt mơ h[22]. Nhưng cui cùng “cuc do chơi” đã kéo dài gn 100 năm vi nhng biến c ln lao làm thay đi lch s không ch nước Pháp, đương nhiên nm ngoài tưởng tượng ca tt c nhng ai can d vào s kin Đà Nng năm 1858.
Nhiều người thích cách Trung Quc h bệ Bạc Hy Lai, nhưng không ai dám chc rng nó s giúp đt nước này tiến b hơn cách kết lun “không k lut” ca Hi ngh trung ương 6. Người ta có th đt ra mt gi thiết hoc là bng mt th đon nào đó, hoc là ông Tng bí thư có sc mnh ln hơn đ bác bỏ kết qu biu quyết đa s, nhưng đó s là s lm quyn. Khon 3, Điu 36, Điu l Đng Cng sn Vit Nam năm 2011 quy đnh Thm quyn thi hành k lut đng viên vi phm đi vy viên B Chính tr thuc v Ban Chp hành Trung ương. Mi s lm quyn dù nhỏ nht cũng đu có th m rng ra vô hn.
Hành động lm quyn ca H Chí Minh trong vic b sung 70 đi biu không qua tng tuyn c năm 1946 đã khi đu mt lot lm quyn sau đó và đc bit là trong ln sa đi Hiến pháp năm 1959. Cù Huy Cn ghi li sự việc đó như sau: “Ngày 3/3/1946, Quc hi hp phiên đu tiên. Có mt s kin mà ch có Quc hi ta mi có. Đó là vic ngoài các đi biu chính thc được bu qua tng tuyn c trong c nước, H Chí Minh đ ngh Quc hi chp nhn thêm 70 đi biu ca “Vit Nam cách mạng đng minh hi” và “Vit Nam Quc dân đng” vì va ri các v y không có điu kin ra ng c. Quc hi biu quyết thông qua. Sau đó, H Ch tch đ ngh lp “Chính ph liên hip kháng chiến” và nêu danh sách Chính ph này đã được hip thương giữa Vit Minh, Vit Nam Cách mng đng minh hi, Đng Dân ch, Vit Nam Quc dân đng. Ch tch Chính ph liên hip là H Ch tch, Phó Ch tch là Nguyn Hi Thn, B trưởng B Quc phòng là Phan Anh (không đng phái) và B trưởng B Ngoi giao là Nguyễn Tường Tam (Vit Nam Quc dân đng), B trưởng B Ni v là c Huỳnh Thúc Kháng”[23]. Lut sư Vũ Đình Hòe, Đi biu Quc hi khóa I, TP Hà Ni ghi nhn: “B sung ghế vào Quc hi mà không thông qua Tng tuyn c b sung thì tht trái vi văn bn Nhà nướvề bu Quc hi. Pháp chế dân ch không cho phép làm như vy”[24].
Với s lm quyn này, mc đích đoàn kết đng phái trước mt ca Vit Minh đã đt được ti thi đim đó. Vi vic đng ý cho mt s lm quyn, Vit Nam Quc dân đng, Vit Nam Cách mng đng minh hội đt được mc đích trước mt là có ghế trong Quc hi, trong Chính ph. Nhưng ngay sau đó, các đng này đã thy hu qu, còn nhân dân ViNam thì chu đến bây giờ.
Trong 70 đại biu vào Quc hi không qua Tng tuyn c cui cùng “ch có Trn Văn Cầu (Vit Quc), Lê Viết Cường, Đinh Chương Dương, Lý Đào, Ngô Văn Hp, Nguyn Văn Lưu, Trn Tân Th (Vit Cách) là đ tư cách đi biu Quc hi, còn hu hết là b Quc hi trut quyn đi biu”[25]. Theo ghi nhn ca tướng Võ Nguyên Giáp, Quc hi khóa I, kỳ 2 khai mạc ngày 28/10/1946: “S ghế dành cho các t chc này trong kỳ hp Quc hi đu tiên, nay đ trng gn mt na”[26]. Cũng tướng Giáp ghi li, tr li cht vn ca các đi biu ngày 31/10/1946 v vic Nguyn Hi Thn, Nguyn Tường Tam, Vũ Hng Khanh rời Quc hi, H Chí Minh nói: “V ông Phó Ch tch Nguyn Hi Thn, ông B trưởng Ngoi giao Nguyn Tường Tam, v ông Phó Ch tch Quân y hi Vũ Hng Khanh… Các ông y không có m đây… Lúc nhà nước đương gp bước khó khăn, quc dân tin  người nào trao ngườy công vic ln mà các ông y li b đi thì các ông y phi hi lương tâm thế nào? Nhng người đã b vic kia, h không mun gánh vác vic nước nhà hoc h cũng không đ năng lc gánh vác; nay chúng ta không có h  đây, chúng ta c gánh vác n thường”[27].
Về s gii tán ca các đng phái khác Vit Minh thi kỳ đó đến nay vn là đ tài tranh lun vi nhng ý kiến trái ngược. Tuy nhiên, câu chuyn ghi li ca Hoàng Xuân Hãn có th cho ta thy phn nào s tht, ai là k “phi hi li lương tâm”.
“Sau những ngày chính ph Trn Trng Kim t chc, cách mng tháng 8 ni dy và chính ph dân ch cng hòa thành lp, tôi được b quên, yên phn sa son thi hành s dy và viết sách môn toán hc bng tiếng Vit, và n lc cu vt nhng sách tàn giy cũ mà bấy gi nhân dân cho đã li thi, đưa làm h, làm giy ln khp đường Hà Ni. Thình lình, mt hôm, mt hc trò cũ đi hc mà đã thành mt nhân viên quan trng trong chính ph, ti thăm  thư trai ti xã Hoàng Mai. S gi cười nói: “… Riêng tôi mun ti thăm thầy đã lâu. Nay chính ph đnh lp my ban son sa giao thip vi nước ngoài, bt đu vi Trung Quc. Các anh đã nghĩ đến thy…
Tuy không lấy s mi ny làm l, nhưng tôi rt e ngi vì ni b by gi đang rt lc đc: đng Quc dân và nhóm Đng minh bất hòa vi mt trn Vit Minh, và quân nhân Trung Quc bênh vc các phe trên chng chính ph lâm thi. Tôi đã tr li rng nếu tôi xét s tham d có ích thì tôi không t nan, nhưng mun ngoi giao có kết qu hay thì phi dàn xếp cho chóng êm đã. Ngày y là ngày 18 tháng 11 (1945). Tuy dưới áp lc Tiêu Văn, quân nhân chính tr ca đo quân Qung Tây, các đng phái đã bt đu liên lc nhưng s đ kích nhau ngoài ph chưa yên. Tôi t hi vì sao mà “Các anh đã nghĩ đến tôi”? và sc nh đến mt câu chuyn liên quan đến mình xy ra hơn mt tháng trước.
Nguyên là, từ khi quân đi Trung Quc vào đóng  Bc phn Đông Dương, nhng phn t lánh uy quyn Pháp trên đt Trung Quc lc tc tr v. Trước s cách mng đã nm chính quyn trong nước, mà phn t ny không được d, nếu k cm quyn không khôn khéo, thì không sao tránh được s bt hòa biến thành đng tranh. Mà chính ph và quân đi Trung Hoa by gi t nhiên nuông tìm ý ng h nhng người ý tưởng gn mình và thế lc cũng phi nh mình. Mt vic đo chánh gây ra bởi quân đi Trung Quc rt có th xy ra. Đó là l ct yếu ca s kình th và công kích gia đng phái. Mà nếu kình th khuyếch trương thành đi lon thì nước Vit Namkhông còn hi vọng gì sống li na. Thế mà trong khong đu tháng 10, nó đang khuyếch trương. Tôi tìm ti v cu hoàng, by gi đã thành cố vn Vĩnh Thy, tỏ s hoang mang, ri nói rng: “Ngài có lúc mang tiếng ch gi hư v. Nay gi chân c vn chính ph, chính là lúc có th bày t v y không hư.
Cố vn hi: “Vy nên nói gì?” Tôi bàn nên khuyên chính phủ dàn xếp mt cách n tha và chính đáng vi nhng người yêu nước thuc nhng đng khác đ cùng đi phó vi thi cơ cc kỳ gian nan. Thế ri ngày 13 tháng 10, C vn cho hay rng: “C H s tiếp Hãn vào ba gi chiu”.
Tuy không biết hn đó là ý muốn ca ch tch, hay c vn đã ba ra s tôi xin gp, đến gi tôi c ti dinh Ch tch. Lúc đến nơi, gp mt đi tá M cũng ti; nghe nói là đ g mt đi din bí mt Pháp, Sainteny, b gi vì cm c Pháp trên xe đi diu ngoài ph. Ch tch tiếp tôi hơn mt gi. Hai ln xin cáo bit, nhưng c gi li. Ban đu bình phm v chính quyn. Tôi có nói: (Nay ta chưa đc lp, đang cn dư lun ngoi bang bênh vc. Nếu t ra bt lc, hoc có thái đ đc tài, thì khó lòng h giúp mình). C bo rng y ban đa phương làm by, ch chính ph không có ý chuyên quyn. C hi đi hi li: “Thế ra h nói chính ph cng sn, thc chăng?” Tôi đáp: (C đã nghe vy thì có tht). C ni: “Còn nói chính ph đc tài, thì có đâu. Trong ni các có nhiu người không ph trong mặt trn Vit Minh…
Cụ li phân trn lâu vic bài xích hng trí thc. C nói chính ph không làm điy; nhưng có người làm thì chính ph phi nhn li. Ri nói sang chuyn đng tranh làm dân chúng hoang mang. Ch tch rt chăm chú nghe, cp mt sáng trương to như rót vào mặt tôi. Cụ hi: “Trí thc theo c Nguyn Hi Thn nhiu phi không? Ông giao thip rng chc biết”. Trong tr li tôi có nói: “Hình như khi  nước ngoài các c đã trù tính vic chung. Nay đu v, li thy các c chia r, cho nên h hoang mang. Nếu c Nguyn Hải Thn ch kéo bè đng thôi, thì chc h không theo. C Nguyn có tìm gp tôi, tôi đã thưa rng người tri thc chân chính không tìm đa v. Các c già c hòa hip vi nhau, ri thì hng tr như chúng tôi theo. Các c có cn gi ra quét đường, h cũng nhn”.
Nét mặt không di chuyn, Ch tch đt câu hi thng: “Đi vi ông, thì c Nguyn là thế nào?” Tôi đáp: “Tôi không được biết rõ. Nhưng cnh hung bây gi thì tuy là bc cách mnh lão thành nhưng tr v chm nước, c phi ép vào thế non,… xem ra thế nào!” Cụ hi gn: “Thế nào?” Tôi nói: “Thế nào… tôi không tin nói, ch có th nói thế c Nguyn không được thun. Tuy nhiên, làm cách mng trong bn mươi năm nay, c y có thanh thế. V hng tri thc ai cũng sn sàng làm vic nước, mà b chính ph đem lòng ngờ vc, thì h đi theo c Nguyn, cũng là người ái quc, đó cũng không nên ly làm l!””.
Sau đó Hồ Chí Minh hi thêm: “Đi vi c Nguyn Hi Thn nên làm thế nào?” Hoàng Xuân Hãn tr li: “Nếu c Nguyn có th làm d cho s ngoi giao, thì nên dùng c. Tuy không nên cải t hp tp ra đang s áp lc, nhưng nên ci t chính ph đ hp tác. S hp tác phi thành tht, đng đ có cm tưởng ly danh mà thôi”[28].
Các đảng Vit Quc và Vit Cách đã nhn lãnh s lm dng và s tha hip vi lm dng đu tiên như thế, còn vi s phn người Vit Nam, s lm dng quyn lc ln nht phi chu sau đó là vic sa đi Hiến pháp năm 1946. Điu 70, Hiến pháp năm 1946 quy đnh: “Sa đi Hiến pháp phi theo cách thc sau đây: a) Do hai phn ba tng s ngh viên yêu cu. b) Nghị vin bu ra mt ban d tho nhng điu thay đi. c) Nhng điu thay đi khi đã được Ngh viưng chun thì phi đưa ra toàn dân phúc quyết”. Không có toàn dân nào phúc quyết, Hiến pháp năm 1959, sa đi li Điu 70, Hiến pháp năm 1946 tước b quyn “phúc quyết ca toàn dân”. Điu 112, Hiến pháp năm 1959 quy đnh v vic sa Hiến pháp: “Ch có Quc hi mi có quyn sa đi Hiến pháp. Vic sa đi phi được ít nht là hai phn ba tng s đi biu Quc hi biu quyết tán thành”. Đến ln sa đi Hiến pháp năm 1980, Đảng chính thc đưa quyn lãnh đo ca mình vào Điu 4. Điu 4, Hiến pháp năm 1980 ghi: “Đng cng sn Vit Nam, đi tiên phong và b tham mưu chiến đu ca giai cp công nhân Vit Nam, được vũ trang bng hc thuyết Mác – Lênin, là lc lượng duy nhất lãnh đo Nhà nước, lãnh đo xã hi”[29].
Như vy, mt điu tưởng chng như nh nht là thc hin đúng quy trình điu l Đng, tho lun công khai  Hi ngh trung ương, ly biu quyết đa s, kiên quyết t chi s lm quyn có th li là mt điu may mn chưa tng có. Đng có th vn tiếp tc đng ngoài pháp lut, nhưng vic Đng tuân th nguyên tc ca mình là mt ch du cho thy nó đang đi v phía tiến b, đó là thượng tôn pháp lut. Tt c nhng kết qu này có th không nm trong trù tính, nhưng nó có thể s là mt nhng th kích đy s phát trin tinh thn dân ch, thượng tôn pháp lut trong xã hi, to ra mt dư lun xã hi, ít nht là mt tng lp trung lưu, không đến ni u mê cn tr tiến b như thi vua T Đc.
Trong công trình nghiên cứu ca mình Y.Tsuboi đã mệnh danh cho đc tính mà ông cho là đc thù ca ViNam, bng mt thut ng ca nn âm nhc c đin “basso obstinato – trm trm mà cương quyết”. ViNam ít có nhng bo chúa như Tn Thy Hoàng, Mao Trch Đông… nhng s thay đi triu đi nội b ca ViNam xưa nay đa phn tn ít xương máu ca nhân dân hơn Trung Quc, đó chng phi là mt cơ may cho người Vit sao?
N.Đ.K, 19/10/2012

Chỉ dẫn:

 [1] Yoshiharu Tsuboi, Nước Đại Nam đối din vi Pháp và Trung Hoa, NXB Tri Thc, năm 2011, tr.223.
[2] Trần Trng Kim, ViNam S lược, NXB Thi đi, năm 2010, tr.523.
[3] Yoshiharu Tsuboi, sđd, tr.224.
Link: http://dackien.wordpress.com/2012/10/19/co-may-cua-nguoi-viet/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét