Người theo dõi

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

QUAN HẢI. Nguyễn Trãi

關海

樁木重重海浪前
沉江鐵鎖亦徒然
覆舟始信民猶水
恃險難憑命在天
禍福有媒非一日
英雄遺恨幾千年
乾坤今古無窮意
卻在滄浪遠樹烟Quan hải

Thung mộc trùng trùng hải lãng tiền ;
Trầm giang thiết tỏa diệc đồ nhiên.
Phúc chu thỉ tín dân do thủy;
Thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên.
Họa phúc hữu môi phi nhất nhật ;
Anh hùng
 di hận kỷ thiên niên.
Càn khôn kim cổ vô cùng ý,
Khước tại thương lang viễn thụ yên
Nguyễn Trãi

Dịch nghĩa
Cọc gỗ lớp lớp trồng trước sóng biển ;
Xích sắt ngầm dưới sông cũng vậy thôi.
Thuyền bị lật mới tin rằng dân là như nước ;
Cậy đất hiểm cũng khó dựa, mệnh là ở trời.
Họa phúc có manh mối không phải một ngày ;
Anh hùng để mối hận mấy nghìn năm sau.
Lẽ của trời đất và xưa nay, thực là vô cùng.
Vẫn là ở chỗ sắc nước bát ngát, cây khói xa vời

Ca Biển
Cọc gỗ trùng trùng đùa sóng cả
Lòng sông bủa xích cũng đành thôi
Lật thuyền mới biết dân như nước
Cậy hiểm sao đua mệnh tại trời
Họa phúc có nguồn, đâu một bữa
Hùng anh ôm hận đến muôn đời
Xưa nay trời đất muôn trùng ý
Khói phủ cây mờ, nước chảy xuôi


Quán Tâm Nguyễn Hiền Nhu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét