Người theo dõi

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Thi Xã Bích Động - Nguyễn Ức -

Nguyễn Ức 

Nguyễn Ức (阮億, ? - ?), hiệu: Lan Trai; là nhà thơ và quan triều Trần trong lịch sử Việt Nam.
Chưa rõ thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Ức, chỉ biết ông từng làm quan Hàn lâm học sĩ dưới triều vua Trần Minh Tông (ở ngôi: 1314-1329), có tham gia thi xã Bích Động do Trần Quang Triều  sáng lập, và còn để lại 20 bài thơ chữ Hán trong Việt âm thi tập  và Toàn Việt thi lục.
Qua thơ, người ta biết Nguyễn Ức thường hay xướng họa với Trần Quang Triều. Và sau khi ng
ười bạn này mất, ông đã lo việc biên tập thơ văn của bạn. Bài "Biên tập Cúc Đường di cảo cảm tác" của ông đã nói lên điều ấy.
Mặc dù số thơ của Nguyễn Ức còn lại không nhiều, nhưng ông cùng với Trần Quang Triều và Nguyễn Sưởng họp thành một dòng thơ riêng thời Trần.
Đó là những con người mang trong lòng nỗi thất vọng về sự suy thoái của vương triều này. Song riêng ở Nguyễn Ức, ông không có sự gắng gượng hoặc che giấu mình như người khác.


題顧步鶴圖
一堆老石竹參差, 
孤鶴便翾未肯飛。 
回首不須防在後, 
網羅正是眼前機。

Đề Cố Bộ Hạc Đồ
Nhất đôi lão thạch trúc sâm si,
Cô hạc biền huyên vị khẳng phi.
Hồi thủ bất tu phòng tại hậu,
Võng la chính thị nhãn tiền ky
Nguyễn Ức

Đề Tranh "Cố Bộ Hạc Đồ" 
Hai tảng đá già, khóm trúc non
Vùng vằng con hạc đứng cô đơn
Quay đầu nhìn lại chừng e ngại
Võng lưới cơ nguy vẫn cứ còn
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------
  
編集菊堂遺稿感作
陵柏陰陰鎖翠微,
數聲啼鳥送殘暉。
鼎湖波泛龍逾遠,
華表雲深鶴未歸。
客路幾年嗟潦倒,
鈞天午夜夢依稀。
倚欄無限傷心事,
目斷山城淚暗揮。

Biên Tập Cúc Đường Di Cảo Cảm Tác
Lăng bách âm âm toả thuý vi,
Sổ thanh đề điểu tống tàn huy.
Đĩnh Hồ ba phiếm long du viễn,
Hoa biểu vân thâm hạc vị quy.
Khách lộ kỷ niên ta lạo đảo,
Quân thiên ngọ dạ mộng y hi.
Ỷ lan vô hạn thương tâm sự,
Mục đoạn sơn thành lệ ám huy.
Nguyễn Ức 

Cảm Tác Khi Biên Tập Di Cảo Của Cúc Đường
Tùng gìa, cỏ úa vây lăng mộ
Dăm tiếng chim côi lịm bóng chiều
Sóng bủa Đĩnh Hồ rồng đã khuất
Mây vần hoa biểu hạc xa phiêu
Chập chờn giấc mộng đêm lay lắt
Lạc lỏng quê người gió hắt hiu
Lưng tựa rèm thưa lòng buốt buốt
Trông vời rặng núi lệ thầm gieo
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------

客舍和友人韻
窮居隨分寄衡茅,
惟恨梅花不入騷。
夜月屢驚烏繞樹,
春風幾度燕辭巢。
貧交食欖方知味,
世事摶沙只謾勞。
說到此情猶未信,
有如江水暮滔滔。

Khách Xá Hoạ Hữu Nhân Vận
Cùng cư tuỳ phận ký hành mao,
Duy hận mai hoa bất nhập tao.
Dạ nguyệt lũ kinh ô nhiễu thụ,
Xuân phong kỷ độ yến từ sào.
Bần giao thực lãm phương tri vị,
Thế sự đoàn sa chỉ mạn lao.
Thuyết đáo thử tình do vị tín,
Hữu như giang thuỷ mộ thao thao.
Nguyễn Ức 

Quán Trọ Họa Thơ Bạn
Một mái tranh thưa gởi phận nghèo
Buồn vì mai biếc chẳng vần gieo
Quạ kêu xáo xác đêm đen nhẩy
Én vút từng không gió bấc gào
Cảnh khó bạn bè ngon vị đắng
Việc đời nắm cát giữ ra sao
Tin nhau bày hết lòng không đủ
Dào dạt sông chiều tiếng nước xao
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------

送人北行
都門回首樹蒼蒼,
立馬頻斟勸客觴。
一段離情禁不得,
津頭折柳又斜陽。

Tống Nhân Bắc Hành
Ðô môn hồi thủ thụ thương thương,
Lập mã tần châm khuyến khách trường.
Nhất đoạn ly tình câm bất đắc,
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương.
Nguyễn Ức 

Tiễn Người Đi Bắc
Dừng cương, nâng chén tiễn người
Quay đầu nhìn lại ngậm ngùi dặm xanh
Phút giây chia biệt sao đành
Bến sông bẻ liễu mong manh ráng chiều
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------

秋夜與故人朱何話舊
秋來偶徬菊花叢,
一室芝蘭臭味同。
世事泛論燈影外,
交情深寄酒杯中。
幾莖白髮時相晚,
萬里青雲信未通。
獨對不來今夕夢,
西風吹雨落梧桐。

Thu Dạ Dữ Cố Nhân Chu Hà Thoại Cựu
Thu lai ngẫu bạng cúc hoa tùng,
Nhất thất chi lan xú vị đồng.
Thế sự phiếm luân đăng ảnh ngoại,
Giao tình thâm ký tửu bôi trung.
Kỷ hành bạch phát thì tương vãn,
Vạn lý thanh vân tín vị thông.
Ðộc đối bất lai kim tịch mộng,
Tây phong xuy vũ lạc ngô đồng.
Nguyễn Ức 

Ðêm Thu Cùng Bạn Chu Hà Ôn Chuyện Cũ

Cùng ngắm thu vàng bên khóm cúc
Hòa hương theo gió chạy lung tung
Chuyện đời bàn mãi vơi đêm vắng
Bầu bạn trao nhau cạn chén  nồng
Tóc trắng báo tin gìa đã sắp
Mây xanh muôn dặm lối chưa thông
Gặp nhau mừng quá không còn mộng
Rơi lá ngô đồng buốt gió đông
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------

書懷奉呈菊堂主人
Thư hoài phụng trình Cúc Đường chủ nhân
Hồi thủ vân cù vạn lý diêu (dao),
Giang hồ bình tích tín phong phiêu.
Quy điền phú tựu hoang tam kính,
Lậu hạng bần dư lạc nhất biều.
Bạch phát đa tình liên khách lão,
Thanh sơn hữu ước dữ thuỳ chiêu.
Trần anh nghĩ hướng Thương Lang trạc,
Tảo vãn Hồ Thiên phỏng tịch liêu!
Nguyễn Ức 

Ghi nỗi lòng trình Cúc Đường chủ nhân 

Đường xa muôn dặm quay nhìn lại
Giòng nước trôi xuôi mấy cánh bèo
Ba luống vườn hoang, câu phú cũ
Mái tranh hẽm vắng, nước trong veo
Chút tình, tóc trắng thương râu bạc
Ước hẹn, non ngàn nhớ nguyệt treo
Giặt mũ sông Thương cho sạch bụi
Hồ Thiên rồi cũng đến thăm nhau
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------


齋前盆子蘭花
高標曾識楚辭中,
一種風光九畹同。
天似有情憐寂寞,
為留清馥伴吟翁。

Trai Tiền Bồn Tử Lan Hoa
Cao tiêu tằng thức Sở từ trung,
Nhất chủng phong quang cửu uyển đồng.
Thiên tự hữu tình liên tịch mịch,
Vị lưu thanh phức bạn ngâm ông.
Nguyễn Ức 

Hoa Lan Trong Bồn Trước Nhà
Câu từ nước Sở từng nghe
Mong manh chung dáng đứng khoe gió ngàn
Trời như thương kẻ lang thang
Đưa hương trong suốt đến bàn gọi thơ
QT. Nguyễn Hiền Nhu
---------------------------

春日村居
竹徑陰陰草色萋,
柴門深鎖晝煙迷。
枝頭花重蜂鬚粉,
簾額芹香燕子泥。
課僕運筒澆藥圃,
呼兒牽犢試春梨。
傍人說著為官好,
懶惰無心報醜妻。

Xuân nhật thôn cư
Trúc kính âm âm, thảo sắc thê,
Sài môn tham toả, trú yên mê.
Chi đầu hoa trọng phong tu phấn,
Liêm ngạch cần hương yến tử nê.
Khoá bộc vận đồng kiêu dược phố,
Hô nhi khiên độc thí xuân lê.
Bàng nhân thuyết trước vi quan hảo,
Lãn noạ vô tâm báo xú thê.
Nguyễn Ức 

Ngày xuân trên xóm quê
Lâm râm lối trúc, cỏ xanh
Phên tre đóng kín, loanh quanh khói vờn
Ong đùa hoa, phấn tỏa hương
Én in lại dấu bùn non bãi cần
Trẻ con tưới thuốc bên vườn
Mục đồng dắt nghé ngày xuân thử cày
Có ai nói tốt quan này
Mà quên chăm chút cho người vợ quê
QT. Nguyễn Hiền NhuKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét